Đảng & Đoàn thể

“Về Nguồn” 2014

“Về Nguồn” 2014

“ Về nguồn “ là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa đầu tiên của Bia Sài Gòn khi bước qua năm 2014, bước qua năm thứ 139 về lịch sử nguồn gốc và 37 năm với nhiều dấu ấn trong quá trình xây dựng và phát triển để sáng danh thương hiệu Bia Sài Gòn – niềm tự hào của Việt Nam.
Khai Mạc Hội Thao Công Nhân Lao Động 2013

Khai Mạc Hội Thao Công Nhân Lao Động 2013

Sáng ngày 27/06, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 600 cán bộ, công nhân viên lao động của 21 đơn vị phía Nam trực thuộc Tổng Công ty Bia Sài gòn đã cùng nhau họp mặt tại hội trường sân vận động Thể dục thể thao Phan Đình Phùng để tham dự một trong các hoạt động truyền thống lớn nhất trong năm của đơn vị; “ Hội thao công nhân lao động 2013” Đến tham dự có đại diện; lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, Tổng Công ty Bia Sài Gòn và các đơn vị thành viên.
Sabeco Tổ Chức Hoạt Động Nhân Tháng Công Nhân Năm 2012

Sabeco Tổ Chức Hoạt Động Nhân Tháng Công Nhân Năm 2012

Hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 19/5/2012, Công đoàn Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn tổ chức gameshow và hội thi văn nghệ nhằm đẩy mạnh phong trào Văn hóa văn nghệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần kết hợp với việc tham gia tuyên truyền, huấn luyện cán bộ công nhân lao động nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện Hệ thống quản lý tích hợp (HACCP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) trong các đơn vị của Tổng công ty.
Về Nguồn 2012 & Các Hoạt Động Cộng Đồng Của Sabeco

Về Nguồn 2012 & Các Hoạt Động Cộng Đồng Của Sabeco

Công ty CP Hưng Long do Công đoàn Sabeco quản lý, công ty họat động theo cơ chế hạch toán độc lập như mọi doanh nghiệp. Nhân viên của Công ty CP Hưng Long chính là lao động của Sabeco trong quá trình sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi mô hình Công ty mẹ - con và TCty cổ phần. Đã có hàng trăm lao động của Sabeco được chuyển sang Công ty CP Hưng Long để làm việc.