CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “MỞ THÙNG SPECIAL – RINH XE SIÊU HẠNG”