Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh: Kết quả quan trắc
Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi: Kết quả quan trắc