Liên hệ cổ đông

Phòng Quan hệ Cổ đông - Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO)

Quý cổ đông nếu có thắc mắc hoặc ý kiến góp ý về các vấn đề liên quan đến cổ đông và cổ phiếu SAB, xin gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất có thể.